Mesterverk på flyttefot: Munch får nye rammer

Edvard Munch hadde en radikal tilnærming til rammer. Flere malerier fortsetter ut i rammene, slik at de blir en integrert del av maleriet. Munch kunne også finne på å sette kunstverkene ut i regnet, for å få naturens interaksjon med bildene.

Før maleriene flyttes til det nye museet i Bjørvika, skal de få nye rammer, og hvert maleri får en individuelt tilpasset ramme som spiller på lag med motivet, heller enn å stjele oppmerksomhet fra det.

Bli kjent med prosessen bak utvelgelsen av nye rammer, og se hvordan disse ser ut i utstillingen Munch får nye rammer