Kunstfestival for barn og unge

Dagene er spekket med aktiviteter og opplegg for barn og unge i denne todagers live-kunstfestivalen, som legger spesielt til rette for gode kunstmøter for yngre publikummere.