Kort om 'Med lukkede øyne – Gauguin og Munch'

Kort introduksjon til utstillingen Med lukkede øyne – Gauguin og Munch. Vi løfter frem aktuelle temaer fra utstillingen og museets fagperson vil være tilgjengelig i utstillingen i etterkant av introduksjonen.

Inkludert i adgangsbilletten

Les mer om Med lukkede øyne – Gaugin og Munch.