Gratis omvisning på Ekely

Opplev atelieret slik det var i Munchs tid i en dokumentarisk utstilling med reproduksjoner, fotografier og film.